In het kader van arbeidsmarktonderzoek organiseert het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie in samenwerking met SBI Formaat en Campus Landgoed Zonheuvel op donderdag 9 mei 2019 een Mindlab. Deze Mindlab beoogd de management -en beleidsdilemma’s van flexibilisering voor de fit tussen mens en werk op de externe en interne arbeidsmarkt in kaart te brengen. Maar ook om te achterhalen welke oplossingsrichtingen er zijn die tot een betere fit tussen mens en werk leiden.

Achtergrond van de Mindlab

De toegenomen (internationale) concurrentie, toegenomen regeldruk, de opkomst van ICT en een hogere mate van ontslagbescherming zijn allemaal ontwikkelingen die tot een grotere roep om flexibiliteit hebben geleid (Dekker, 2017). Flexibilisering wordt vaak voorgesteld als een ‘logisch gevolg’ van deze ontwikkelingen. Maar is dat wel zo? Hebben werkgevers niets te kiezen? Eerder stelde het CPB (Euwals, de Graaf-Zijl, & van Vuuren, 2016) dat flexibilisering een beleidskeuze is en niet iets dat op ons afkomt waar we niets tegen kunnen doen.

Tijdens de Mindlab zullen twee onderzoekers van de Universiteit van Tilburg een korte presentatie geven om vervolgens met u hierover in gesprek te gaan. Daarbij zullen de volgende vragen centraal staan:

  • Welke gevolgen heeft flexibilisering voor de fit tussen mens en werk op de externe en interne arbeidsmarkt?
  • Welke overwegingen spelen een belangrijke rol tijdens de (beleids)keuze van werkgevers voor flexibilisering?
  • Welke alternatieve oplossingsrichtingen biedt het GAM voor flexibilisering?
  • Wat zijn de voorwaarden voor succesvolle implementatie van deze oplossingen?
  • Welke barrières en knelpunten worden ervaren voor deze oplossingen?

Graag gaan we met HRM managers in gesprek die ook ervaring hebben met bovenstaande vraagstukken en bieden we je een platform om ervaringen van andere werkgevers te horen en geven we voeding aan dit onderzoek! Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst en de uitkomst van het onderzoek is uiteraard beschikbaar voor deelnemers.

Doe je mee? Meld je hieronder aan!