Samenwerking, Bezinning en Inspiratie

Doel van de stichting is het beheer van het Landgoed Zonheuvel en de gebouwen hierop en daarnaast het bewaken en uitdragen van de identiteit. Jaarlijks worden er diverse activiteiten geïnitieerd of vormgegeven met relevante partners, zoals het Earth Charter (in juni), het Christelijk Sociaal Congres (eind augustus) en het SBI Prinsjesdagontbijt (september). Deze activiteiten sluiten goed aan bij de statutaire doelstelling: De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, daarbij ruimte biedend aan allen die daarbij een inbreng willen leveren. De stichting vindt haar oorsprong in het christelijk-sociaal gedachtegoed en staat open voor alle levensbeschouwingen. Een belangrijke activiteit is het vormen van een ontmoetingsplaats voor overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en overige aan werk en maatschappij gerelateerde organisaties, het zogenaamde Huis van Arbeidsverhoudingen.

heart-1192662_1280Stichting SBI geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door aandacht voor People, Planet, Profit en Pneuma.

Stichting SBI is eigenaar van Landgoed Zonheuvel te Doorn en haar gebouwen. Zij heeft als dochtermaatschappijen:

www.stichtingsbi.nl